Povabilo strokovnjakom, da se pridružijo Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA)

Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost je objavil razpis za prijavo interesa za članstvo v Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) kot neodvisni strokovnjak.

To je priložnost za strokovnjake s področja farmakovigilance, da postanejo del enega najsodobnejših sistemov za nadzor zdravil in zagotovijo, da so zdravila za paciente v EU varna in učinkovita. Imenovani strokovnjaki lahko tako resnično vplivajo na zdravje milijonov pacientov v EU.

Razpis je namenjen izbiri kandidatov za nadomestitev neodvisnih strokovnjakov, ki trenutno sodelujejo v odboru. Člani so imenovani za obdobje treh let, ki se lahko podaljša enkrat, nato lahko sledi ponovno imenovanje. Nov mandat se začne 2. julija 2018. Sedanji neodvisni strokovnjaki PRAC se lahko ponovno prijavijo.

Prijava interesa mora biti predložena Evropski komisiji najkasneje do 30. Septembra 2017. Zainteresirani morajo izpolniti obrazec za prijavo in izjavo glede nasprotja interesov, ki ju je mogoče prenesti s spletne strani Evropske komisije.

Evropska komisija bo neodvisne strokovnjake izbrala glede na njihovo strokovno področje in izkušnje. Pričakuje se, da se imenovani strokovnjaki udeležujejo sej odbora PRAC, ki potekajo vsak mesec, in da aktivno sodelujejo v znanstvenih razpravah ter proučijo in komentirajo gradiva. Delo za odbor zahteva tudi čas za pripravo na vsako sejo.

Odbor PRAC ima ključno vlogo pri oceni in spremljanju varnosti zdravil za uporabo v humani medicini in zajema vse vidike obvladovanja tveganj pri uporabi zdravil, vključno z odkrivanjem in ocenjevanjem neželenih učinkov zdravil, zmanjševanjem tveganj in obveščanjem glede tveganj, povezanih z neželenimi učinki zdravil.

PRAC sestavljajo predstavniki držav članic (vsaka država članica imenuje enega člana in enega nadomestnega člana), šest neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje Evropska komisija ter predstavnik in nadomestni predstavnik zdravstvenih delavcev in predstavnik in nadomestni predstavnik združenj bolnikov. Pričakuje se, da bodo neodvisni strokovnjaki dopolnili in dodatno okrepili strokovno znanje, ki ga odboru zagotavljajo imenovani predstavniki držav članic ter predstavnika združenj bolnikov in zdravstvenih delavcev. 

Številka dokumenta: 1382-19/2017

Scroll to Top