Zdravila, ki vsebujejo 5-fluorouracil (i.v.), kapecitabin in tegafur: obvestilo za zdravstvene delavce

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC – Direct Healthcare Professional Communication) o novih priporočilih glede zdravljenja s fluoropirimidini (5-fluorouracil, kapecitabin in tegafur) in testiranja pred uvedbo zdravljenja, za prepoznavanje bolnikov s pomanjkanjem dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD), ki so izpostavljeni povečanemu tveganju za hudo toksičnost.

Obvestilo je dostopno na naslednji povezavi.

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top