Informacije za javnost ob imenovanju JAZMP za nacionalni center za farmakovigilanco

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) je bila z Odredbo o določitvi nacionalnega centra za farmakovigilanco, ki začne veljati 1. 7. 2017, imenovana za nacionalni center za farmakovigilanco. S tem je prevzela vlogo zbiranja in ocenjevanja poročil o domnevnih  neželenih učinkih zdravil.

Za zdravstvene delavce je poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil obvezno (povezava).

Poročilo o domnevnem neželenem učinku zdravila pa lahko na nacionalni center za farmakovigilanco pošlje tudi bolnik (skrbnik, negovalec) sam, vendar svetujemo, da se o domnevnem neželenem učinku najprej pogovori s svojim zdravnikom, farmacevtom ali drugim zdravstvenim delavcem.  Predvsem pa opozarjamo, da se za zdravstveno reševanje morebitnih težav zaradi neželenih učinkov zdravil obrnejo na svojega zdravnika, ki bo lahko tudi ocenil ali je zaradi neželenega učinka zdravila potrebno kakorkoli ukrepati.

O pomenu in načinih poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil si lahko več preberete na spletnih straneh JAZMP.

Številka dokumenta: 1382-11/2017

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top