Informacije za zdravstvene delavce v zvezi z delovanjem nacionalnega centra za farmakovigilanco

Odredba o dolo─Źitvi nacionalnega centra za farmakovigilanco (v nadaljevanju besedila: Odredba) (Ur.l. RS, ┼ít. 30/17), s katero je bila za nacionalni center za farmakovigilanco imenovana Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke (v nadaljevanju: JAZMP) za─Źne veljati 1. 7. 2017. 

JAZMP v skladu z dolo─Źbami Odredbe in Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, ┼ít. 27/17) ter na podlagi Akta o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest v JAZMP, z navedenim datumom vzpostavlja delovanje nacionalnega centra v okviru svoje organizacijske enote t.j. Sektor za farmakovigilanco. Zdravstvene delavce ┼żelimo obvestiti, da se s prevzemom nalog nacionalnega centra za farmakovigilanco ne spreminjajo zahteve za poro─Źanje o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih zdravil v skladu z Zakonom o zdravilih (Ur.l. RS, ┼ít. 17/14) in Pravilnikom o farmakovigilanci zdravil za uporabo v humani medicini (Ur.l. RS, ┼ít. 57/14 in 27/17).

JAZMP bo pri izvajanju nalog nacionalnega centra za farmakovigilanco v primerih, kjer bo za oceno  domnevnih  ne┼żelenih u─Źinkov zdravil  potrebna vklju─Źitev zunanjih strokovnjakov kot  dolo─Źa Zakon o zdravilih (Ur.l. RS, ┼ít. 17/14), strokovno podporo zagotovila z ustreznimi oblikami sodelovanja z izvajalci zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pri poro─Źanju prosimo upo┼ítevajte navodila ter kontaktne podatke za poro─Źanje o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih zdravil, ki so objavljena na spletni strani JAZMP.

Novi kontaktni podatki za poro─Źanje o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih zdravil:

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke
Sektor za farmakovigilanco
Nacionalni center za farmakovigilanco
Sloven─Źeva ulica 22
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 (0)8 2000 500
Faks: +386 (0)8 2000 510
e-pošta: 
spletna stran: www.jazmp.si

Številka dokumenta: 1382-11/2017

Scroll to Top