Zdravila za uporabo v humani medicini

Obvestilo o objavi novih obrazcev za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom

Z dnem 24.8.2012 je bil v Uradnem listu RS, št. 65/12 objavljen nov Pravilnik o pogojih, načinu in postopku za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil za uporabo v …

Obvestilo o objavi novih obrazcev za pridobitev dovoljenja za vnos oziroma uvoz zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravilom Več »

Obvestilo o ukinitvi dovoljenja za promet z zdravilom MabCampath (alemtuzumab) v državah Evropske unije

6.7.2001 je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet (veljavno v vseh državah članicah Evropske unije) z zdravilom MabCampath (alemtuzumab), ki je indicirano za zdravljenje bolnikov z B-celično kronično limfocitno levkemijo …

Obvestilo o ukinitvi dovoljenja za promet z zdravilom MabCampath (alemtuzumab) v državah Evropske unije Več »

Obvestilo o novih omejitvah odmerka ondansetrona (zdravila Zofran in generikov) za intravensko uporabo

Rezultati dvojno slepe, randomizirane, s placebom in moksifloksacinom kontrolirane študije na 58 zdravih odraslih so pokazali od odmerka odvisno (uporabljeni so bili intravenski odmerki 8 mg in 32 mg) podaljšanje …

Obvestilo o novih omejitvah odmerka ondansetrona (zdravila Zofran in generikov) za intravensko uporabo Več »

Scroll to Top