Zdravila za uporabo v humani medicini

Koristi zdravila Diane 35 in generičnih zdravil odtehtajo tveganja v določeni skupini bolnikov

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil, da koristi zdravila Diane 35 (ciproteronacetat 2 mg, etinilestradiol 35 mikrogramov) in generikov (slednjih …

Koristi zdravila Diane 35 in generičnih zdravil odtehtajo tveganja v določeni skupini bolnikov Več »

Scroll to Top