Nacionalni postopek

V skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) se nacionalni postopek prične na JAZMP z vlogo predlagatelja – bodočega imetnika dovoljenja za promet – za zdravilo, ki bo v prometu samo v Republiki Sloveniji ali kot osnova za bodoči postopek z medsebojnim priznavanjem. Dovoljenje za promet (DZP) je veljavno pet let. Po prvem podaljšanju ima zdravilo neomejeno trajanje DZP.


Podrobnejše informacije o postopkih pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom so v Notice to Applicants, Chapter 1 of Volume 6A

Scroll to Top