OglaĆĄevanje zdravil

OglaĆĄevanje zdravil so vse oblike obveơčanja, vključno z obveơčanjem od vrat do vrat, propagiranjem ali spodbujanjem, ki je namenjeno pospeĆĄevanju predpisovanja, izdajanja, prodaje ali uporabe zdravil. Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom lahko oglaĆĄujejo zdravila v skladu z Zakonom o zdravilih (Ur. l. RS, ĆĄt. 17/14) in na njegovi podlagi sprejetimi predpisi.

Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom morajo pred začetkom oglaĆĄevanja zdravil pri JAZMP priglasiti strokovne sodelavce za oglaĆĄevanje zdravil za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaĆĄevanje zdravil. Predpisani obrazec za vpis v register strokovnih sodelavcev za oglaĆĄevanje zdravil je dostopen na  internetni strani JAZMP.

JAZMP vodi in objavlja javno dostopna registra strokovnih sodelavcev za oglaĆĄevanje zdravil:

Scroll to Top