Uporaba ovojnine v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku

V skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) lahko JAZMP ob upoštevanju ukrepov, ki so potrebni za varovanje javnega zdravja, izjemoma dovoli uporabo ovojnine v tujem jeziku z nalepko v slovenskem jeziku. 

Pogoje za odobritev in način uporabe nalepk ureja Pravilnik o označevanju in navodilu za uporabo zdravila za uporabo v veterinarski medicini (Uradni list RS, št. 101/09). 

V zvezi z vlogami za opremljanje ovojnine v tujem jeziku z nalepko se uporablja elektronski naslov v-vnos_uvoz@jazmp.si