EMA objavila anketo za oceno zavedanja pacientov in zdravstvenih delavcev glede zahtev za poročanje o neželenih učinkih zdravil

Evropska agencija za zdravila (EMA) je objavila anketo, s katero želi pridobiti informacije za boljše razumevanje zavedanja pacientov in zdravstvenih delavcev glede poročanja o neželenih učinkih zdravil, vključno s tistimi, ki so na seznamu zdravil, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti. Vljudno vas vabimo k sodelovanju v anketi.

Zdravila, ki so na seznamu zdravil, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, pristojni organi še posebej pozorno spremljamo. V navodilu za uporabo in povzetku glavnih značilnosti zdravila (SmPC) so ta zdravila označena z navzdol obrnjenim črnim trikotnikom in napotkom za zdravstvene delavce in paciente, da poročajo o vseh domnevnih neželenih učinkih teh zdravil. Več informacij je na objavljenih na spletni strani JAZMP.  

Organi, pristojni za zdravila, redno spremljamo poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil skupaj z že znanimi podatki, da lahko zagotovimo, da koristi zdravil ostajajo večje od njihovih tveganj, ter da lahko sprejmemo kakršnekoli potrebne ukrepe.

Glavni cilj ankete je ovrednotiti zavedanje pacientov in zdravstvenih delavcev glede poročanja o neželenih učinkih zdravil, odnosa do poročanja in vzorce poročanja. Anketa je objavljena v vseh uradnih jezikih EU in za odgovore boste porabili največ 10 minut. Objavljena bo do 9. oktobra 2017. Odgovore bosta analizirali EMA in Evropska komisija, zaključki pa bodo javno objavljeni v letu 2018.

Vljudno vas vabimo, da v anketi sodelujete tudi vi, saj je pomembno, da se v zbranih podatkih odražajo tudi izkušnje in prakse s poročanjem o neželenih učinkih zdravil v Sloveniji.

Številka dokumenta: 1382-23/2017

Scroll to Top