Nova priporočila za obvladovanje tveganja za alergijske reakcije pri intravenskih zdravilih, ki vsebujejo železo

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled intravenskih (i.v.) zdravil, ki vsebujejo železo, ki se uporabljajo za zdravljenje pomanjkanja …

Nova priporočila za obvladovanje tveganja za alergijske reakcije pri intravenskih zdravilih, ki vsebujejo železo Več »

Začasni umik dovoljenja za promet z raztopinami za infundiranje, ki vsebujejo HES

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po pregledu podatkov zaključil, da koristi raztopin za infundiranje, ki vsebujejo hidroksietil škrob (HES), ne …

Začasni umik dovoljenja za promet z raztopinami za infundiranje, ki vsebujejo HES Več »

Scroll to Top