Sočutna uporaba zdravil

Vlogo za pridobitev dovoljenja za sočutno uporabo zdravila predlagatelj pripravi v skladu z 41. členom ZZdr-2.

Scroll to Top