Farmakovigilanca

Veterinarska farmakovigilanca je sistem spremljanja varnosti zdravil za uporabo v veterinarski medicini, vključno s cepivi, ki imajo dovoljenje za promet in se uporabljajo za preprečevanje, diagnozo ali zdravljenje bolezni pri živalih. Naloga veterinarske farmakovigilance je zagotoviti:

 • varno uporabo zdravil pri živalih
 • varnost živil živalskega izvora
 • varnost za ljudi, ki pridejo v stik z zdravili
 • varnost za okolje 

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih neposredno prispeva k varnosti zdravil.

JAZMP na podlagi prejetih poročil ocenjuje razmerje med koristjo in tveganjem pri uporabi posameznega zdravila. Zato je pomembno, da se poroča o vseh neželenih učinkih, tudi če je povezava z zdravilom samo domnevna.

Dejavnosti s področja veterinarske farmakovigilance obsegajo:

 • zbiranje in ovrednotenje podatkov o neželenih učinkih ter poročanje; 
 • vrednotenje rednih posodobljenih poročil o varnosti zdravil (PSUR)
 • vrednotenje drugih podatkov, povezanih z varnostjo zdravil
 • obveščanje strokovne javnosti in organa, pristojnega za veterinarstvo, o pomembnih farmakovigilančnih podatkih;
 • vzpodbujanje veterinarjev k poročanju o neželenih učinkih zdravil;
 • delovanje v mednarodnem sistemu farmakovigilance
 • izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij pri imetnikih dovoljenj za promet z zdravili

Področje veterinarske farmakovigilance urejajo:

JAZMP sodeluje v postopku delitve dela ocenjevanja PSUR .

Veterinarska farmakovigilanca v EU (zgibanka).

Obrazci so na voljo tukaj.

Prosimo, upoštevajte tudi pravila glede pristojbin v postopkih.

Scroll to Top