Opis področja

Primerna ureditev področja zdravil za uporabo v veterinarski medicini je pomemben del prizadevanj družbe za boljše zdravje in dobro počutje živali. Zdravila za uporabo v veterinarski medicini so pomembna za živali, imajo pa tudi pomembno vlogo v varovanju javnega zdravja, saj se z uporabo zdravil za uporabo v veterinarski medicini  prepreči širjenje bolezni z živali na ljudi, hkrati pa je tudi zagotovljeno, da so po pravilni uporabi zdravil živila živalskega izvora varna.

Da bi izpolnili glavni cilj, varovanje javnega zdravja, JAZMP skrbi, da so zdravila za uporabo v veterinarski medicini kakovostna, učinkovita in varna. JAZMP si v okviru zakonski možnosti tudi prizadeva, da bi bilo na slovenskem trgu razpoložljivih čim več takih zdravil.

Pomembna dejavnost je farmakovigilanca zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki pomeni spremljanje neželenih učinkov zdravil (vključno z izostankom pričakovane učinkovitosti) pri živalih in tudi pri ljudeh.

Poenostavljeno povedano, ureditev področja zdravil za uporabo v veterinarski medicini vključuje odločitev ali je zdravilo, ki ga razvije farmacevtska industrija, primerno, da se ga lahko da v promet in ali je to zdravilo, po tem, ko je že v prometu, še vedno varno. 

Scroll to Top