Opredelitev (razvrščanje) izdelkov med zdravila

V skladu s 7. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014) JAZMP odloča o razvrstitvi izdelkov med zdravila. 

Zakonodaja in smernice EU za razvrščanje izdelkov na spletni strani CMDv:  

http://www.hma.eu/fileadmin/dateien/Veterinary_medicines/Miscellaneous/Overview_of_regulatory_framework_for_borderline_products.pdf

 

Prosimo, upoštevajte tudi pravila glede pristojbin v postopkih.