Medicinski pripomočki

Opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki na drobno in vpis poslovnih subjektov v register dejavnosti

Promet z medicinskimi pripomočki na drobno je nakupovanje medicinskih pripomočkov in njihova nadaljnja prodaja posameznikom za osebno uporabo, pri čemer se promet z medicinskimi pripomočki na drobno lahko opravlja v …

Opravljanje prometa z medicinskimi pripomočki na drobno in vpis poslovnih subjektov v register dejavnosti Več »

JAZMP je izdala začasno odločbo, s katero je SIQ imenovala za priglašeni organ na področju medicinskih pripomočkov

Začasna odločba omogoča nemoteno delovanje priglašenega organa na področju medicinskih pripomočkov SIQ in s tem  izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti po 22. členu Zakona o medicinskih pripomočkih ( Uradni list RS, …

JAZMP je izdala začasno odločbo, s katero je SIQ imenovala za priglašeni organ na področju medicinskih pripomočkov Več »

Obvestilo za poslovne subjekte, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo: Potrjeni ukrepi držav članic EU o statusu avtomatskih pipet in nastavkov pipet za splošno laboratorijsko uporabo

V okviru delovne skupine Evropske Komisije za nadzor trga (COEN) so bili dorečeni ukrepi za usklajeno izvajanje določb Direktive 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDD) ter stališče držav …

Obvestilo za poslovne subjekte, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo: Potrjeni ukrepi držav članic EU o statusu avtomatskih pipet in nastavkov pipet za splošno laboratorijsko uporabo Več »

Obvestilo za proizvajalce medicinskih pripomočkov: Potrjeni ukrepi držav članic EU o statusu avtomatskih pipet in nastavkov pipet za splošno laboratorijsko uporabo

V okviru delovne skupine Evropske Komisije za nadzor trga (COEN) so bili dorečeni ukrepi za usklajeno izvajanje določb Direktive 98/79/ES o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDD) ter stališče držav …

Obvestilo za proizvajalce medicinskih pripomočkov: Potrjeni ukrepi držav članic EU o statusu avtomatskih pipet in nastavkov pipet za splošno laboratorijsko uporabo Več »

Scroll to Top